Relația profesor-elev: cât este de important acest aspect?

Relația profesor-elev: cât este de important acest aspect?

Mediul școlar reprezintă o ambianță potrivită în care se pot crea conexiuni esențiale pentru dezvoltarea socială a copilului. Și una relevantă fiind cea pe care copilul o stabilește împreună cu profesorul.

Probabil ați avut și voi profesori care nu prea erau entuziasmați de munca lor și orientați doar spre evaluare și teme pentru acasă, și mai puțin spre calitatea relației cu elevii.

O școală atentă nu numai la dobândirea unor cunoștințe, ci și la promovarea unor relații sociale solide între profesori și elevi, nu poate ignora unele aspecte ale comunicării și rezultatele pe care profesorul le poate dobândi prin tehnici exacte de predare.

De aceea, profesorul trebuie să structureze comunicarea cu studenții anume prin ascultare, confruntare, dialog și gestionare pozitivă a conflictelor.

Nu mai suntem în perioada în care profesorul poate obține rezultate doar prin severitate, pedepse și note mici. Este vorba despre relația elev-profesor-clasă care trebuie explorată din toate punctele de vedere.

Pentru o relație armonioasă între elevi și profesori sunt necesare două aspecte.

1. Parteneriat ca de la adult la adult.

Ce este un parteneriat? Doi adulți găsesc un scop comun și merg împreună către acesta, fiind de ajutor unul altuia. Nu e bine când un profesor se arată superior elevilor și îi tratează ca pe niște copii inferiori. Deseori un profesor se arată și este tratat de către copii precum un zeu. Tot ce spune e corect, și niciodată nu poate greși. O astfel de abordare este dăunătoare pentru copii. Ei își trăiesc inferioritatea și se obișnuiesc cu ea. Pentru a evita o asemenea situație tensionată pentru elevi, profesorul trebuie să-și arate latura umană. Copilul sau adolescentul trebuie să priceapă că profesorul din față poate face greșeli, astfel va dispărea frica de a comite propriile  greșeli.

O claritate între profesor și elev trebuie să existe. Însă aceasta trebuie făcută printr-un dialog simplu, o convorbire calmă în care profesorul spune care sunt responsabilitățile elevului. Apoi, ceea ce se uită des, profesorul trebuie să-și enumere clar responsabilitățile proprii în clasă. Anume astfel se creează parteneriatul de mai sus. Fiecare își va cunoaște responsabilitățile și vor bate palma ca să meargă împreună înainte. De reținut! Când un profesor enumeră responsabilitățile elevilor, el nu trebuie să o facă cu superioritate.

O asemenea abordare, în primul rând maturizează pe copii. Ei dobândesc încredere pentru că sunt luați în serios. Și în același timp, copiii vor manifesta respect față de profesorul care îi tratează ca pe niște adulți.

În loc de autoritate, copiii, adolescenții au nevoie de o căldură de om din partea profesorilor.

2. Un mediu în siguranță.

Profesorul trebuie să aibă grijă ca elevul să aibă parte de o atmosferă sigură în clasă. Când vorbește un elev, ceilalți nu trebuie să râdă de el. Acest moment fură mult din încrederea copiilor. Tot la acest capitol e necesar ca între copii și profesor să fie o sinceritate și să nu existe frică. Un copil care vine la școală nu trebuie să se teamă că nu și-a făcut tema. El trebuie să se poată apropia de profesor și să-i spună sincer că nu și-a făcut tema. Profesorul trebuie calm să asculte problema elevului și să găsească o cale ca să nu se mai repete.

Datoria profesorului nu e doar să livreze lecția din manual. Un profesor dezvoltă și ghidează copiii către dezvoltarea, către creșterea lor.

O relație conflictuală mărește imprevizibilitatea comportamentului la elevi. Atunci când copilul are o relație negativă cu profesorul, el are tendința să confirme imaginea (negativă) pe care o are asupra lui, prin anumite acțiuni. Astfel se creează o dependență conflictuală în care copilul simte sentimente de furie și nedreptate.

Profesorul trebuie să știe să transmită entuziasmul, curiozitatea și motivația de a descoperi lucruri noi și de a studia, acesta fiind un proces de dobândire a cunoștințelor. Când activitatea didactică se manifestă cu pasiune și interes față de elevi, procesul de învățare se formează într-un context relațional pozitiv și interesant.

Deci, cu cât profesorul îi oferă copilului mai multă experiență pozitivă, cu atât mai mult îi permite să-și dezvolte abilități sociale, de autostăpânire a emoțiilor și să aibă rezultate bune la școală.

Informația a fost preluată de pe www.speaker.md